HOME > 案例 > 楼宇领域 > Mandarin Garden

Mandarin Garden

客户介绍

Hoa Phat集团

  • 地址: 越南河内Hai Ba Trung区Nguyen Dinh Chieu街39号
  • 成立: 1992年8月
  • 事业内容: 钢铁、家具及建材的生产、不动产等。

交货产品/系统

副社长 Nguyen Viet Thang先生

副社长
Nguyen Viet Thang先生

物业经理 Doan Tuan Hai先生

物业经理
Doan Tuan Hai先生

该文章刊登在azbil集团的宣传杂志azbil(阿自倍尔)的 2014 Vol.4(2014年10月发行)中。