【DO!BOOK・ページリンク】
cv-2   69 / 99

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


6 表5-1 許容差圧表 ADVB形 逆作動(Air-to-Open) 表5-2 許容差圧表 ADVB形 正作動(Air-to-Close) *:上段は常用差圧、下段は全閉差圧を示しています。 表5-3 許容差圧表 ADVM形 逆作動(Air-to-Open) 表5-4 許容差圧表 ADVM形 正作動(Air-to-Close) 供給スプリング     差圧(ポート径(B)別) MPa 操作器空気圧レンジ kPa kPa 1.8 1.8 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 0.5 0.5 0.5 1.96 1.96 1.96 接続口径 12B HA4R 390 80〜240 390 80〜240 8B HA4R 10B HA4R 4 6 390 80〜240 8 10 12 6B PSA3R 390 80〜240 PSA4R 390 80〜240 供給スプリング     差圧(ポート径(B)別) MPa 操作器空気圧レンジ kPa kPa 1.8 1.8 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.5 1.5 1.96 1.96 1.5 1.5 1.5 1.96 1.96 1.96 0.5 0.5 0.5 1.96 1.96 1.96 12 6B 8B 10B 4 6 8 10 390 80〜240 HA4D 390 80〜240 接続口径 12B HA4D 390 80〜240 HA4D 80〜240 PSA4D 390 80〜240 PSA3D 390 供給スプリング     差圧(ポート径(B)別) MPa 操作器空気圧レンジ kPa kPa 1.8 1.8 5.1 5.1 2.9 2.9 5.1 5.1 2.9 2.9 5.1 5.1 2.0 2.0 2.0 4.4 4.4 4.4 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 2.0 接続口径 6B 8B 10B 4 6 8 10 12 12B HA4R PSA3R PSA4R HA4R HA4R 390 80〜240 390 80〜240 390 80〜240 390 80〜240 390 80〜240 供給スプリング     差圧(ポート径(B)別) MPa 操作器空気圧レンジ kPa kPa 1.8 1.8 5.1 5.1 2.9 2.9 5.1 5.1 1.5 1.5 5.1 5.1 1.5 1.5 1.5 5.1 5.1 5.1 0.5 0.5 0.5 4.4 4.4 4.4 4 6 8 10 12 8B 6B 接続口径 HA4D 12B HA4D 10B PSA3D PSA4D HA4D 390 80〜240 390 80〜240 390 80〜240 390 80〜240 390 80〜240 WEBサービス 製品の最新情報は www.azbil.com/jp/