【DO!BOOK・ページリンク】
fi-2   364 / 653

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


● MCF0250(1B) ● MCF0400(1 1/2B) ● MCF0500(2B) 0 500 流量[L/min] 圧力損失[kPa] 100kPa 300kPa 500kPa 700kPa 1000 1500 2000 2500 3000 0 5 10 15 20 一次圧力 FS流量0〜100% 0 1000 流量[L/min] 圧力損失[kPa] 100kPa 300kPa 500kPa 700kPa 2000 3000 4000 5000 6000 0 5 10 15 20 一次圧力 FS流量0〜100% 0 2000 流量[L/min] 圧力損失[kPa] 100kPa 300kPa 500kPa 700kPa 4000 6000 8000 10000 12000 0 5 10 15 20 25 一次圧力 FS流量0〜100% 19 2 30 WEBサービス製品の最新情報はwww.azbil.com/jp/